Strategisch expert

Solliciteren

Wat houdt de functie in?

Doel van de functie

Erop toezien dat de verschillende deelprojecten van de Oosterweelverbinding “in control” blijven en het management bijstaan bij het beheer van het totale Oosterweelprogramma.

Situering van deze functie binnen de organisatie

Gezien de omvang, de complexiteit en de reikwijdte van het Oosterweelproject werd geoordeeld dat zowel een decentraal projectmanagement (voor elk deelproject afzonderlijk) als een centraal programmamanagement noodzakelijk zijn om dit project succesvol te kunnen beheren.

De strategisch expert maakt deel uit van de Program Review cel binnen de centrale structuur. De experten van deze cel opereren onafhankelijk van de decentrale projectteams en rapporteren rechtstreeks aan de algemeen directeur en het managementcomité.

Resultaatsgebieden

Als strategisch expert en lid van de cel Program Review, sta je samen met jouw collega-experten in voor volgende zaken: 

 • Je ziet toe op het “in control“ zijn van elk deelproject van Oosterweel en het globale programma alsook op de integraliteit van de Oosterweelverbinding en adviseert de algemeen directeur en de operationeel directeur over volgende aspecten: contract, techniek, risico, systemen, planning, methodologie, … .
 •  Je spart met en ondersteunt de projectteams, zonder dat je de operationele leiding overneemt. Je ziet toe op de projectkaders van de deelprojecten en kan binnen je mandaat de nodige beslissingen nemen als voorzitter van de projectboard van de verschillende deelprojecten.
 • Je spart met en ondersteunt het management met het vormgeven en uitrollen van de strategische visie op de verschillende projectmanagement-aspecten : technisch management, projectbeheersing, contractmanagement.
 • Je staat in voor de organisatie van de adviesraad van experten en het betrekken van de nodige externe expertise i.f.v. technische, contractuele of organisatorische vraagstukken. Je onderhoudt hiervoor ook goede contacten met kennisorganisaties.
 • Je vertegenwoordigt samen met de COO en/of de CEO de directie van Lantis in het directie-overleg met de aannemers voor de verschillende deelprojecten.

Wat we van jou verwachten

 • Je beschikt over een masterdiploma en hebt minstens 15 jaar ervaring.
 • Je hebt ervaring in het technisch management, contractmanagement, de projectbeheersing, het projectmanagement van grootschalige en complexe infraprojecten en dit in alle fasen van het project, bij voorkeur aan de kant van de aannemer.
 • Je bent een natuurlijke leider met een kritische maar constructieve houding, je kan anderen in beweging krijgen en bent heel hands-on. Je hebt een sterke focus op voortgang en resultaatgericht werken, zonder evenwel het beheer van risico’s uit het oog te verliezen.
 • Je bent een teamspeler. Integriteit, proactief handelen, samenwerken en analytisch denken maken deel uit van je DNA.

Wat je van ons mag verwachten

 • Een boeiende job in een sterk groeiende organisatie. Een hoge mate van autonomie in een zeer gevarieerde en uitdagende functie.
 • Vanop de eerste lijn meewerken aan omvangrijke, unieke en cruciale maatschappelijke projecten.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur, met een marktconform salaris. Relevante ervaring wordt gehonoreerd.
 • Mogelijkheid tot telewerk en fietsleasing.
 • Je kan altijd rekenen op de ervaring en ondersteuning van een dynamisch IT team dat zich in het hart van de Lantis-organisatie bevindt.

Deel deze vacature